Xbox również zapowiada wsteczną kompatybilność peryferiów