O tym, jak w 2018 roku Nintendo złamało obietnicę daną 25 lat wcześniej