Niszczycielskie umiejętności w nowym zwiastunie God’s Trigger