Kołobrzeg bez sieci bezprzewodowej? Radni przegłosowali rozpatrzenie petycji