Uniwersum Diablo ma zostać poszerzone o nowe projekty