Prace nad kolejnym PlayStation potwierdzone

 Tomasz Mucha on 10 października 2018