Piekielno-niebiańska rzeźnia w rodzimym Devil’s Hunt