Anthem wykroczy poza ramy gry wideo

 Tomasz Mucha on 13 lutego 2019